System Informacji Lokalowej webSIL

Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych sp. z o.o.

Logowanie

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z SIL niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  1. dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła,
  2. sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
  3. nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych.

Po zakończeniu pracy należy:

  1. wylogować się używając opcji WYLOGUJ - gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika,
  2. zamknąć przeglądarkę internetową.