Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu

Zarządzamy najlepiej jak można

Nasza oferta

W ramach  zarządzania zapewniamy:

 • przejęcie protokolarne nieruchomości i jej dokumentów (w tym od dewelopera),
 • dokonanie czynności  formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania wspólnoty,
 • zawarcie i monitorowanie umów o dostawę mediów i usług dla nieruchomości,
 • prowadzenie obsługi i dokumentacji wspólnoty zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • prowadzenie właściwej polityki konserwacyjno-remontowej mającej na celu utrzymanie nieruchomości  we właściwym stanie technicznym i estetycznym,
 • prace konserwacyjne i remontowe są prowadzone przez firmy zewnętrzne, a sposób rozliczenia, warunki wykonywania robót i wybór firm jest ustalany z właścicielem nieruchomości,
 • posiadanie przez nieruchomości indywidualnych kont prowadzonych przez banki: Pocztowy i PKO BP,
 • finanse nieruchomości są prowadzone wyłącznie na zasadach pełnej księgowości,
 • posiadanie pełnych pakietów ubezpieczeniowych wraz z odpowiedzialnością cywilną – dla  nieruchomości,
 • pełne, indywidualne rozliczenie wszystkich kosztów funkcjonowania nieruchomości po kosztach rzeczywistych,
 • monitorowanie  i zarządzanie płynnością  finansową nieruchomości (w tym czynności windykacyjnej),
 • wykonanie pełnego zakresu czynności wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa wobec każdej nieruchomości - nasza firma stale współpracuje z kancelariami adwokackimi,
 • inspektorów nadzoru wszystkich branż,
 • posiadanie polisy ubezpieczenia (przez nasza firmę) odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności – obowiązkową oraz rozszerzoną,
 • drukowanie książeczek opłat na nasz koszt,
 • organizację i obsługę zebrań właścicieli - które odbywają się w salach w naszych siedzibach,
 • koszt naszej usługi obejmujący koszty obsługi księgowej oraz obsługi biurowej,
 • prowadzenie remontów w oparciu o środki własne nieruchomości,
 • prowadzenie remontów w oparciu o pozyskane dla nieruchomości kredyty inwestycyjne, a także z dopłatą Skarbu Państwa: termomodernizacyjne lub z premią remontową,
 • prowadzenie obsługi kredytowej dla nieruchomości od uzyskania kredytu, przez cały okres jego spłaty, aż do ostatecznego rozliczenia.

Za wykonanie usługi zarządzania/administrowania stawki dla każdej nieruchomości są negocjowane indywidualnie.